3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Lịch bảo vệ luận văn - Tháng 10/2017 Lịch bảo vệ luận văn - Tháng 10/2017

Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Chức năng nhiệm vụ khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội Chức năng nhiệm vụ khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội được đổi tên từ Khoa Sau đại học, ĐHQGHN theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký nhằm thực hiện những chương trình đào tạo đại học, sau đại học mới có tính liên ngành, liên lĩnh vực mới. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa được ban hành theo Quyết định số 666/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/3/2017 của Giám đốc ĐHQGH

Cơ cấu tổ chức Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ cấu tổ chức Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

Điều hành toàn bộ hoạt động của Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội là Ban chủ nhiệm đứng đầu là TS Nguyễn Thị Hồng Minh. Các đơn vị trực thuộc của Khoa Các khoa học liên ngành gồm ba phòng chức năng và m ột trung tâm. Sau đây là một số thông tin cụ thể về cơ cầu tổ chức nói trên của Khoa Các khoa học liên ngành: BAN CHỦ NHIỆM KHOA Chủ nhiệm khoa: TS Nguyễn Thị Hồng Minh ĐT: (84-

Thư ngỏ của Chủ nhiệm Khoa Thư ngỏ của Chủ nhiệm Khoa

Khoa Sau đại học đã trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều thành tích trong vai trò tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2017, Khoa được mang tên mới Khoa Các khoa học liên ngành với chức năng chính là tổ chức đào tạo và nghiên cứu các khoa học liên ngành, liên lĩnh vực liên quan đến nhiều đơn vị trực thuộc ĐHQ