3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Phỏng vấn ứng viên cho Quỹ học bổng CARGC-McGill Phỏng vấn ứng viên cho Quỹ học bổng CARGC-McGill

Ngày 6/7/2017, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đã tổ chức buổi gặp mặt trao đổi giữa PGS.TS Nguyễn An Thịnh và các ứng viên cho học bổng hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (CARGC) và Đại học McGill (Canada). Đây là học bổng nhằm hỗ trợ cho các học viên cao học chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững của Khoa Các khoa h

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 6/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 6/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 6/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Khoa học bền vững Tháng 5/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Khoa học bền vững Tháng 5/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 5/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 4/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 4/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 4/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên. Chuyên ngành : Khoa học bền vững Học viên : Nguyễn Cao Cường GVHD: PGS.TS Mai Văn Hưng ; Đề tài : Nghiên cứu khía cạnh giáo dục thể chất trong định hướng phát triển bền vững đối với học sinh

Chuẩn bị đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững Chuẩn bị đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững

Ngày 26/4/2012, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Khoa học Định hướng xây dựng chương trình thạc sĩ Khoa học bền vững dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN, GS.TS Hoàng Văn Vân - Chủ nhiệm Khoa SĐH. Đây là một hoạt động trong lộ trình triển khai xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ KHBV lần đầu tiên trong cả nước tại ĐHQGHN. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà