3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2017 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017 TẠI KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH, ĐHQGHN

Tìm hiểu nghề quản trị chuỗi cung ứng Tìm hiểu nghề quản trị chuỗi cung ứng

Chúng ta ít người biết đến công việc thầm lặng nhưng không thể thiếu được của những nhân sự Quản trị chuỗi cung ứng trong từng doanh nghiệp hiện đại, một nghề ra đời từ năm 1982 và đang trở thành trào lưu trên toàn thế giới. Càng ngày xu hướng mua hàng qua mạng càng tăng, nhưng ít khi chúng ta đặt câu hỏi làm thế nào sản phẩm ấy có thể đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, giá cả phải chăng và đảm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2017 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2017

Căn cứ Hướng dẫn công tác tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại văn bản số 224/HD-ĐHQGHN, ngày 18/01/2017, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Biến đổi khí hậu và thạc sĩ Khoa học bền vững năm 2016 Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Biến đổi khí hậu và thạc sĩ Khoa học bền vững năm 2016

Liên tục từ năm 2011 đến nay, Khoa Sau đại học đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo các lớp thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu, và từ năm 2014 tiếp tục tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững. Đây là các chuyên ngành đòi hỏi tính liên ngành, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong năm 2016, khoa Sau đại học, Đại học Quốc gia Hà