3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Lịch bảo vệ luận văn - Tháng 10/2017 Lịch bảo vệ luận văn - Tháng 10/2017

Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Thư ngỏ của Chủ nhiệm Khoa Thư ngỏ của Chủ nhiệm Khoa

Khoa Sau đại học đã trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều thành tích trong vai trò tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2017, Khoa được mang tên mới Khoa Các khoa học liên ngành với chức năng chính là tổ chức đào tạo và nghiên cứu các khoa học liên ngành, liên lĩnh vực liên quan đến nhiều đơn vị trực thuộc ĐHQ