3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Triển khai hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học Triển khai hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học

Ngày 29/09/2017, ĐHQGHN ban hành hướng dẫn số 3793/HD-DHQGHN về việc hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên (gọi chung là người học) nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trình độ cao và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế và định

Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ truyền thông toàn ĐHQGHN Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ truyền thông toàn ĐHQGHN

Trong 3 ngày từ 12 - 14/9/2017, ĐHQGHN đã tổ chức lớp bồi dưỡng kĩ năng truyền thông và quan hệ công chúng (PR) trong lĩnh vực giáo dục cho hơn 60 cán bộ có vị trí việc làm liên quan đến công tác truyền thông. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức và người lao động năm 2017 của ĐHQGHN.