Luận văn


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 10/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 10/2017

Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 8/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 8/2017

Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 6/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 6/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 6/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 4/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 4/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 4/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên. Chuyên ngành : Khoa học bền vững Học viên : Nguyễn Cao Cường GVHD: PGS.TS Mai Văn Hưng ; Đề tài : Nghiên cứu khía cạnh giáo dục thể chất trong định hướng phát triển bền vững đối với học sinh

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Khoa học bền vững Tháng 5/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Khoa học bền vững Tháng 5/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 5/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.