3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 6/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 6/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 6/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Khoa học bền vững Tháng 5/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Khoa học bền vững Tháng 5/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 5/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 4/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 4/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 4/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên. Chuyên ngành : Khoa học bền vững Học viên : Nguyễn Cao Cường GVHD: PGS.TS Mai Văn Hưng ; Đề tài : Nghiên cứu khía cạnh giáo dục thể chất trong định hướng phát triển bền vững đối với học sinh