Khoa học Công nghệ


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Một vài nét về Trung tâm Nghiên cứu liên ngành Một vài nét về Trung tâm Nghiên cứu liên ngành

Trung tâm nghiên cứu liên ngành trực thuộc Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng theo mô hình quản lí tinh gọn, chú trọng vào thành lập và duy trì một số nhóm nghiên cứu ở các chủ đề khác nhau.Chức năng của Trung tâm là triển khai các hoạt động khoa học phục vụ đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mang tín

Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2015 Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học 2015

Trong năm 2015, bên cạnh các hội nghị hội thảo thường niên, khoa sau đại học đã thực hiện một số các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở liên quan tới việc nâng cao năng lực quản lý sau đại học và xây dựng các chương trình mới. Đề tài của thạc sĩ Phùng Thế nghị xây dựng bộ quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ liên ngành và đề tài của TS Dư Đức Thắng liên quan tới xây dựng các luận cứ khoa học và thự

Danh sách đề tài khoa học về Biến đổi khí hậu Danh sách đề tài khoa học về Biến đổi khí hậu

Danh sách đề tài khoa học về Biến đổi khí hậu

Hội thảo Hội thảo " Giá trị cốt lõi về tính bền vững" trong bối cảnh Biến đổi toàn cầu

Vào ngày 10/03/2017, Tại nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo về Khoa học bền vững. Hội thảo lần này được tổ chức với sự tham gia của rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, quan tâm đặc biệt về phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong buổi hội thảo, nhiều ý kiến của các chuyên gia đề nghị đưa ra nhằm thống nhất về tính bền vững trong bối cảnh Biến đổi toàn cầu. Trong đó đã được GS

Tư liệu video - Hội thảo Tư liệu video - Hội thảo " Một số thông tin về Hội nghị COP21"

Toàn cảnh Hội thảo " Một số thông tin về Hội nghị COP21" được Khoa Các khoa học liên ngành (Khoa Sau đại học), ĐHQGHN ghi lại. Phần 1. Phần 2 Phần 3 Phần 4 [Bản tin Khoa Các khoc học liên ngành (Khoa Sau đại học)]