Phỏng vấn ứng viên cho Quỹ học bổng CARGC-McGill


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Phỏng vấn ứng viên cho Quỹ học bổng CARGC-McGill

    Ngày 6/7/2017, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đã tổ chức buổi gặp mặt trao đổi giữa PGS.TS Nguyễn An Thịnh và các ứng viên cho học bổng hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (CARGC) và Đại học McGill (Canada). Đây là học bổng nhằm hỗ trợ cho các học viên cao học chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững của Khoa Các khoa học liên ngành cho các nghiên cứu thực hiện tại khu vực miền núi phía Bắc, hướng tới đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đối với sinh kế của cộng đồng dân tộc thiểu số tại đây (dân tộc Dao, Tày, Mông…).
     

    Đã có 3 học viên của chương trình thạc sĩ Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững gửi đề cương nghiên cứu để tham gia nhận học bổng này. Các đề cương này đã chứng tỏ học viên bước đầu có khả năng nghiên cứu, có cách đặt vấn đề hợp lí, tìm được các chủ đề phù hợp và chỉ ra được các phương pháp khả thi để thực hiện. PGS Nguyễn An Thịnh và TS Dư Đức Thắng đã trực tiếp phỏng vấn, trao đổi với các ứng viên về khả năng của mỗi học viên, về dự định của các ứng viên trong thời gian tới để đối chiếu với các tiêu chuẩn của Quỹ học bổng.

    Kết thúc buổi làm việc, PGS Nguyễn An Thịnh đã cam kết cấp từ 2 đến 3 học bổng cho các học viên. Buổi làm việc này cũng là một dịp tốt để các học viên năm thứ nhất của hai chương trình tiếp cận với các vấn đề khoa học và cách thức xây dựng một đề xuất nghiên cứu hợp lí, khả thi. Đây là một sự chuẩn bị tốt cho học viên trong bước tiếp theo của việc học tập và nghiên cứu tại Khoa.
    Ảnh và Bài : Dư Đức Thắng