Hội nghị cán bộ công chức khoa Sau đại học năm 2009


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Hội nghị cán bộ công chức khoa Sau đại học năm 2009

  Ngày 23/10/2009, Khoa Sau đại học - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức tại phòng 403 nhà G7.
   

  Tham dự hội nghị có GS.TSKH. Vũ Minh Giang - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS. Trần Kim Đỉnh - Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, PGS.TS. Lê Danh Tốn - Trưởng ban Thanh tra ĐHQGHN và toàn thể các cán bộ đang công tác tại Khoa Sau đại học

   

   

  Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết năm 2009 và phương hướng công tác năm 2010 của GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công - Chủ nhiệm Khoa, Báo cáo công tác tài chính năm 2009 của Phòng Hành chính Tổng hợp, và Báo cáo công tác thanh tra năm 2009 của Ban Thanh tra nhân dân.

   

   

  Năm học 2008-2009, khoa Sau đại học vinh dự được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội. Có một đồng chí được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQG (đồng chí Nguyễn Hữu Công), hai đồng chí được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ cở (đồng chí Hoàng Văn Vân, và đồng chí Trần Khánh Thành) và 100% cán bộ đang công tác tại khoa đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

   

   

  Thay mặt ban lãnh đạo ĐHQGHN, GS.TSKH. Vũ Minh Giang đã phát biểu tại Hội nghị. Bên cạnh việc ghi nhận những thành tích khoa đã đạt được trong năm học qua, GS.TSKH. Vũ Minh Giang đồng thời chỉ ra những tồn tại trong các lĩnh vực công tác của khoa, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của năm học 2009 - 2010 và gợi ý một số giải pháp, biện pháp cần thực hiện. Đại hội cũng nhất trí với phương hướng hoạt động để triển khai các nhiệm vụ của Khoa trong năm 2010 bao gồm những nội dung cơ bản sau:

   

   

  1.      Tiếp tục phát triển cơ cấu tổ chức, phát triển và quản lí cán bộ một cách khoa học nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lí và tổ chức đào tạo sau đại học.

   

  2.      Duy trì tốt hoạt động của các hệ thống thông tin chuyên dụng trong công tác quản lí.

   

  3.      Tham gia tích cực thực hiện lộ trình mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, hướng tới các chuẩn khu vực và quốc tế.

   

  4.      Mở rộng quy mô và đảm bảo chất lượng các khóa đào tạo sau đại học liên kết quốc tế.

   

  5.      Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

   

   

  Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2009 - 2011 gồm 3 uỷ viên.

   

   

   

   

   

   

  Hữu Nghĩa [khoa Sau đại học]