Bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Hồng Minh giữ chức Phó chủ nhiệm Khoa


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Hồng Minh giữ chức Phó chủ nhiệm Khoa

    Ngày 14 tháng 7 năm 2011, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Minh, tiến sĩ, giảng viên, trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Khoa Sau đại học giức chức Phó chủ nhiệm Khoa Sau đại học.
     

    Xem chi tiết quyết định tại đây.