Trung tâm Đại học Pháp tại hà nội 5 năm phát triển


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Trung tâm Đại học Pháp tại hà nội 5 năm phát triển

  Sự ra đời của Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội là kết quả của một chủ trương lớn với nhiều nỗ lực của các bên nhằm thực hiện các mục tiêu của dự án, trong đó mục tiêu chính yếu đối với PUF Hà Nội là "xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn châu Âu và chuẩn quốc tế tại ĐHQGHN và từng bước chuyển giao công nghệ đào tạo của các trường đại học Pháp cho ĐHQGHN".
   

  Việc hai chính phủ Việt Nam và Pháp ký kết các Thoả thuận khung (năm 2004) và Thỏa thuận tài chính (năm 2006) thành lập các Trung tâm Đại học Pháp tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thống nhất các quan hệ hợp tác song phương Việt - Pháp trong giảng dạy đại học thành một mô hình mới góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

   

  Các mục tiêu chính yếu của Dự án là xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam và từng bước chuyển giao công nghệ đào tạo của Pháp cho Việt Nam. Các hình thức đào tạo, đặc biệt là trình độ thạc sỹ, được công nhận trong hệ thống đào tạo Cử nhân - Thạc sỹ - Tiến sỹ (L-M-D) của châu Âu đạt chuẩn quốc tế do các trường đại học lớn của Pháp cấp bằng.

   

   

   

  TS. Nguyễn Hữu Hải khai giảng lớp Thạc sĩ Quản lí tài chính khóa I

   

  Bằng việc xây dựng một mô hình chuẩn về đào tạo và nghiên cứu trên cơ sở kinh nghiệm của nước Pháp, Dự án các Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam đóng góp vào việc đào tạo cán bộ chất lượng cao và góp phần phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam. Nội dung chính của dự án là thành lập hai trung tâm đại học chất lượng cao tại hai Đại học Quốc gia của Việt Nam với hình thức du học tại chỗ theo mô hình Pháp. Thực hiện chủ trương này, ngày 10 tháng 7 năm 2006, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký quyết định số 494/QĐ-TCCB thành lập Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội (PUF Hà Nội) và Quyết định số 495/QĐ-TCCB ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm triển khai Dự án Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội  theo các điều khoản của Thoả thuận khung và Thoả thuận tài chính được hai Chính phủ Việt Nam và Pháp ký kết.

   

  Dự án có các mục tiêu chiến lược sau đây:

   

  - Tiếp nhận công nghệ giáo dục tiên tiến, xây dựng PUF Hà Nội thành một mô hình đào tạo mẫu mực, có khả năng nhân rộng trong ĐHQGHN nói riêng và cả nước nói chung; 

   

  - Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN trong một số lĩnh vực khoa học - công nghệ then chốt, góp phần xây dựng ĐHQGHN thành một trung tâm đào tạo

   

  - nghiên cứu trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam.

   

  Khi thành lập, PUF Hà Nội trực thuộc Khoa Quốc tế và từ tháng 11/2009 được điều chuyển về Khoa Sau đại học. Cơ chế đồng giám đốc đã kết thúc vào ngày 01/11/2011. Hiện tại bộ máy nhân sự PUF Hà Nội gồm 5 người Việt Nam như sau :

   

  1.    TS. Nguyễn Hữu Hải, Đồng Giám đốc

   

  2.   Th.S. Trần Thị Quyên, Phó Giám đốc phụ trách quan hệ với các đối tác, truyền thông (quảng bá, tờ rơi, triển lãm), tổ chức các sự kiện và quan hệ với doanh nghiệp,

   

  3.   Đậu Thị Ánh Tuyết, Trợ lý hành chính và tài chính phụ trách quản lý tài chính và soạn thảo các tài liệu hành chính,

   

  4.    Nguyễn Thị Vân Tú, Trợ lý phụ trách tổ chức các chuyến công tác của giảng viên Pháp : đặt vé và khách sạn, làm visa và phụ trách công văn đi đến,

   

  5.    Nguyễn Thanh Tuấn, Trợ lý kỹ thuật phụ trách các vấn đề kỹ thuật, cơ sở vật chất.

   

   

  Triển lãm giáo dục đại học Pháp - Đức 2011

   

  Sau 5 năm hoạt động, về cơ bản Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội đã hoàn thành các mục tiêu chính của Dự án.
   

  Sự ra đời của Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội là kết quả của một chủ trương lớn với nhiều nỗ lực của các bên nhằm thực hiện các mục tiêu của dự án, trong đó mục tiêu chính yếu đối với PUF Hà Nội là "xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn châu Âu và chuẩn quốc tế tại ĐHQGHN và từng bước chuyển giao công nghệ đào tạo của các trường đại học Pháp cho ĐHQGHN". PUF Hà Nội được đầu tư lớn, cơ chế tự chủ cao, cơ sở vật chất được ưu tiên. Trong những năm qua, PUF Hà Nội đã hoạt động tích cực và đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao với những kết quả cụ thể sau đây:

   

  1. Triển khai 7 chương trình đào tạo (1 chương trình Cử nhân, 5 chương trình Thạc sỹ, 1 chương trình Tiến sỹ) với 563 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, PUF Hà Nội đã đào tạo được một lực lượng lao động chất lượng cao. Tính đến tháng 12 năm 2011, 369 em đã tốt nghiệp (96 cử nhân, 276 thạc sỹ, 0 tiến sỹ) giỏi cả chuyên môn và ngoại ngữ, đáp ứng năng lực ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào hoạt động nghề nghiệp, có hiểu biết cần thiết về các vấn đề kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, hầu hết sau khi tốt nghiệp đều có việc làm theo đúng chuyên môn tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước, một số em được thăng tiến chức vụ và vị trí công tác. PUF Hà Nội đã gửi 15 em sang Pháp thực tập (14 học viên cao học và 1 nghiên cứu sinh). 

   

  2. Thu hút 162 giảng viên Pháp là giáo sư các trường đại học và viện nghiên cứu nổi tiếng của Pháp và một số quốc gia khác, với khoảng 350 lượt chuyến công tác sang Việt Nam giảng dạy. Sau khi được tiếp cận với chương trình, giáo trình, phương tiện và phương pháp giảng dạy và nghiên cứu tiên tiến và được nâng cao năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (hơn 150 lượt giảng viên Việt Nam thuộc ĐHQGHN dự giờ và trợ giảng cho các giảng viên Pháp và 31 lượt cán bộ quản lý và giảng viên được cử sang Pháp tham quan và học tập), đã có 112 giảng viên Việt Nam, trong đó có 50 giảng viên cơ hữu trực tiếp giảng dạy các môn học trong các chương trình đào tạo.

   

  3. Xây dựng thành công các nhóm nghiên cứu Việt Pháp gắn kết với các chương trình đào tạo tại tất cả các đơn vị tham gia Dự án.

   

  Thực hiện 7 đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG trong khuôn khổ Dự án, trong số đó đã nghiệm thu cấp ĐHQG 05 đề tài, cấp cơ sở 01 đề tài.

   

  4. Xây dựng tốt mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế để khai thác có hiệu quả các nguồn lực phục vụ đào tạo và nghiên cứu (cung cấp hơn 100 học bổng khác nhau cho các học viên đạt thành tích cao với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng (1/3 khoản tiền này do các doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp) và hỗ trợ tổ chức thành công 5 hội thảo quốc tế với tổng kinh phí 210 triệu đồng).

   

  5. Đầu tư, nâng cấp, xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất đạt chuẩn đại học Pháp với 9 phòng học (tại các đơn vị đào tạo), 1 phòng Thông tin hướng nghiệp (tại Trường Đại học Giáo dục), 1 phòng đọc đa năng (tại Trung tâm Thông tin - Thư viện), 1 phòng thí nghiệm (tại Trường Đại học Công nghệ) và 1 phòng máy tính (tại Khoa Quốc tế).

   

  6. Thông qua các cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý tham gia Dự án, bước đầu thành công trong công tác chuyển giao công nghệ đào tạo và quản trị đại học từ các trường đại học Pháp cho các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN, bao gồm các quy trình liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, kiểm tra đánh giá và tổ chức quản lý.

   

  7. Sử dụng các nguồn thu, chi đúng quy định, chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả.

   

  Hiện tại, PUF Hà Nội đã chấm dứt cơ chế đồng giám đốc, sẽ cơ cấu lại tổ chức hành chính, trên nguyên tắc một người làm được nhiều việc và có thể luân chuyển để giảm chỉ tiêu nhân lực. Đội ngũ hành chính hiện nay của PUF Hà Nội có khả năng quản lý nhiều chương trình hơn mà không cần tăng thêm số lượng. Việc hợp tác với các doanh nghiệp giúp tìm được nguồn ứng viên học thạc sỹ, mời được các nhà chuyên môn tham gia giảng dạy, tìm các cơ hội học bổng và thực tập cho sinh viên, học viên và quảng bá được hình ảnh PUF đối với giới doanh nghiệp.

   

  Việc duy trì và phát triển PUF Hà Nội là cần thiết, tạo nên ưu thế vượt trội. Ở đây vai trò tổ chức tư vấn và giám sát chất lượng của PUF luôn được nhấn mạnh, khác hẳn với vai trò tổ chức đơn thuần của các chương trình đào tạo khác của Pháp tại Việt Nam. Thành công của các chương trình đào tạo tại Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội không chỉ quan trọng trong việc đào tạo nhân lực mà còn có ý nghĩa đặc biệt nhằm phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Pháp, đồng thời góp phần duy trì sự đa dạng ngôn ngữ tối cần thiết cho văn hóa và sự phát triển bền vững của nhân loại.

   

  Một vài hình ảnh về các hoạt động của PUF Hà Nội >>>

   

   

  Triển lãm giáo dục đại học Pháp - Đức 2011

   

   

  Triển lãm giáo dục đại học Pháp - Đức 2009

   

  [Khoa Sau đại học]