Hoạt động hợp tác và liên kết đào tạo quốc tế tại Khoa Sau đại học trong 10 năm qua


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Hoạt động hợp tác và liên kết đào tạo quốc tế tại Khoa Sau đại học trong 10 năm qua

  Hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế đã và đang là xu thế nổi bật của các trường đại học và cơ sở đào tạo của cả nước. Khoa Sau đại học được thành lập vào năm 2002, trải qua 10 năm thành lập và phát triển, là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế, Khoa đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp.
   

   

   

  Về quan hệ hợp tác quốc tế: Khoa đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường trên toàn thế giới như: Đại học Kangwon, Hàn Quốc trong chương trình trao đổi sinh viên. Khoa đã kí bản thỏa thuận hợp tác với các trường đại học tại Hoa Kỳ như: Đại học Công bang Delaware, Đại học Quốc tế Alliant, Đại học Franklin; một số trường của Pháp như: Đại học Lille 1, Đại học Bordeau.. và trường Nanyang Technology University, Singapore. Đến nay Đại học Kangwon, Hàn Quốc đã cử 15 sinh viên sang Việt Nam trong chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Quốc gia Hà Nội trong 3 năm liên tục. Khoa đã đón tiếp nhiều đoàn khách từ phía đối tác sang thăm Khoa và Khoa đã cử các đoàn cán bộ sang Đại học Franklin, Hoa Kì; Đại học Lille 1 và Đại học Bordeau IV, Pháp; Viện Quản trị kinh doanh Bruxen, Vương quốc Bỉ để trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế.

   

  Cán bộ Khoa Sau đại học thăm và làm việc tại Đại học Franklin, Hoa Kỳ

   

   

  Về liên kết đào tạo quốc tế: Khoa Sau đại học đã triển khai chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh với Viện Quản trị kinh doanh Bruxen, Vương quốc Bỉ từ năm 2002.

   

  Lễ trao bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết giữa Khoa Sau đại học và Viện Quản trị Kinh doanh Bruxen, Vương Quốc Bỉ

   

  Viện Quản trị Kinh doanh Bruxen, Vương quốc Bỉ - United Business Institutes (UBI) là một trong 20 cơ sở đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hàng đầu của Châu Âu. Chương trình hợp tác đào tạo MBA giữa Khoa Sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn có sự tham gia của 12 giảng viên Châu Âu và luôn có sự ủng hộ của Đại sứ Bỉ tại Việt Nam. Đến nay, đã có hơn 10 khóa với hàng trăm học viên tốt nghiệp.
   

  Hiện nay, Khoa Sau đại học đang tiến hành xin Đại học Quốc gia Hà Nội cấp phép đào tạo Thạc sĩ Dạy tiếng Anh cho những người nói các ngôn ngữ khác (TESOL) với Đại học Quốc tế Alliant, Hoa Kì để tăng cường mở rộng quan hệ hơn nữa và tạo cơ hội cho nhiều học viên có thể tiếp cận với hệ thống giáo dục tiên tiến của các nước trên thế giới.

   

  Một vài hình ảnh về hoạt động hợp tác quốc tế của Khoa>>>

   

  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Khoa Sau đại học và Đại học Franklin, Hoa Kỳ

   

   Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Khoa Sau đại học và Khoa Sau đại học liên ngành, Đại học NanYang, Singapo

   

  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Khoa Sau đại học và Đại học Lille1, Pháp

   

  [Khoa Sau đại học]