Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017

  Vào ngày 11/07/2017, Khoa Các Khoa học liên ngành, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2016- 2017.Tới dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc ĐHQGHN và đại điện các ban chức năng của ĐHQGHN cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Khoa.

   
  Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành trình bày Báo cáo
   
   Tổng kết Năm học 2016 -2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 -2018. Báo cáo đã điểm lại những thành tích đã làm được trong năm học 2016 -2017 và chỉ rõ những vấn đề còn tồn cần được xem xét, giải quyết. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh cũng nêu lên
   các giải pháp, phương hướng mới cho năm học 2017- 2018. Trong đó, Chủ nhiệm Khoa nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm: tập trung xây dựng chương trình đào tạo mới có tính liên ngành, liên lĩnh vực, thực hiện sứ mạng mà ĐHQGHN giao cho Khoa, triển khai các khoá đào tạo ngắn hạn và các khóa liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước.  Tiếp theo Báo cáo Tổng kết Năm học 2016- 2017 của Chủ nhiệm Khoa, các báo cáo về công tác tài chính và công tác thanh tra năm học 2016 -2017 lần lượt được trình bày với các ý kiến góp ý thảo luận diễn ra sôi nổi.
  Hội nghị đã được nghe Phó giám đốc ĐHQGHN – Nguyễn Hồng Sơn, đ/c Vũ Quốc Thái – Phó Ban Đào tạo, đ/c Nguyễn Kiều Oanh – Phó Ban Tổ chức cán bộ và đại diện của các Ban chức năng của ĐHQGHN phát biểu ý kiến về những nội dung trong Báo cáo Tổng kết Năm học của Khoa và đồng thời góp ý, trao đổi phương hướng, nhiệm vụ của Khoa trong năm học 2017-2018 để tạo đà phát triển đi lên cho đơn vị theo lộ trình phát triển chung của ĐHQGHN.
  Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Khoa Các khoa học liên ngành kết thúc trong bầu không khí đoàn kết, nhất nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Khoa. 
  Một số hình ảnh tại Hội nghị: