3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Hội thảo " Giá trị cốt lõi về tính bền vững" trong bối cảnh Biến đổi toàn cầu

               Vào ngày 10/03/2017, Tại nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo về Khoa học bền vững. Hội thảo lần này được tổ chức với sự tham gia của rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, quan tâm đặc biệt về phát triển bền vững tại Việt Nam.

              Trong buổi hội thảo, nhiều ý kiến của các chuyên gia đề nghị đưa ra nhằm thống nhất về tính bền vững trong bối cảnh Biến đổi toàn cầu. Trong đó đã được GS Mai Trọng Nhuận tổng hợp và đưa ra trong hội nghị về giá trị cốt lõi cần được duy trì bao gồm bốn yếu tố chính :
             Bên cạnh đó, hội nghị còn đạt được sự đồng thuận cao từ phía các nhà khoa học về đặc thù luận văn Thạc sĩ chuyên chuyên ngành Khoa học bền vững tại Khoa Các khoa học liên ngành. Trọng tâm nêu ra về sự khác biệt của luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững với các luận văn ngành khoa học khác được nêu rõ trong các nội dung:
   
  1. Phát hiện, xác định, đánh giá tính bền vững;
  2. Xác định, phân tích điều kiện đảm bảo tính bền vững, phát triển bền vững trên cơ sở nghiên cứu tính bền vững tương tác ba hệ thống Trái Đất – Xã Hội – Con Người;
  3. Xác đinh, so sánh, lựa chọn các giải pháp đảm bảo tính bền vững trên cơ sở nghiên cứu tính bền vững, tương tác ba hệ thống Trái Đất – Xã Hội – Con Người;
  4. Các nội dung khác liên quan.