3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Tư liệu video - Hội thảo " Một số thông tin về Hội nghị COP21"

  Toàn cảnh Hội thảo " Một số thông tin về Hội nghị COP21" được Khoa Các khoa học liên ngành (Khoa Sau đại học), ĐHQGHN ghi lại.

  Phần 1.


  Phần 2


  Phần 3


  Phần 4
  [Bản tin Khoa Các khoc học liên ngành (Khoa Sau đại học)]