Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Khoa học bền vững Tháng 5/2017


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Khoa học bền vững Tháng 5/2017

  Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 5/2017.

  Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

   

  Học viên : Nguyễn Ngọc Anh
  GVHD: PGS.TS Đào Châu Thu ; 
  Đề tài : Đánh giá tính bền vững của mô hình sản xuất rau hữu cơ áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) tại xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội
   
  Thời gian :14h00, 26/05/2017
  Địa điểm :P302 G8, Khoa Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Nguyễn Khánh Hà
  GVHD: PGS.TS Đào Châu Thu ;
  Đề tài : Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
   
  Thời gian :15h30, 26/05/2017
  Địa điểm :P302 G8, Khoa Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Đoàn Thị Huệ
  GVHD: TS Nguyễn Văn Bình ;
  Đề tài : Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch bền vững ở di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, Hà Nam
  Thời gian :16h30, 19/05/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Hoàng Minh Sơn
  GVHD: PGS.TS Mai Văn Hưng ;
  Đề tài : Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh Chùa Bái Đính, Tỉnh Ninh Bình
  Thời gian :15h00, 19/05/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Hoàng Thị Diệu Linh
  GVHD: PGS.TS Mai Văn Hưng ;
  Đề tài : Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn hiệu quả (di sản thế giới) Phố cổ Hội An phát triển du lịch bền vững
  Thời gian :13h30, 19/05/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Nguyễn Hồng Hà
  GVHD: TS Lương Thị Thu Hằng ; 
  Đề tài : Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân để phát triển bền vững nông thôn tại huyện Đông Anh, Hà Nội
   
  Thời gian :16h30, 09/05/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Đinh Thị Hà Giang
  GVHD: GS.TSKH Trương Quang Học ; 
  Đề tài : Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường tính bền vững cho hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư tại vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
   Thời gian :15h30, 04/05/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Đinh Thị Huyền Nhung
  GVHD: GS.TSKH Trương Quang Học ; 
  Đề tài : Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo tính bền vững về môi trường tại tỉnh Ninh Bình
  Thời gian :14h00, 04/05/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Lê Chí Hiếu
  GVHD: TS Đào Thế Anh ; 
  Đề tài : Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của mô hình cà phê thương mại công bằng tại xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
  Thời gian :15h30, 03/05/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Nguyễn Văn Sơn
  GVHD: TS Đào Thế Anh ; 
  Đề tài : Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của sản xuất lúa sử dụng bộ tiêu chí nhóm lúa gạo bền vững (SRP) tại xã Viên Nội và Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
  Thời gian :14h00, 03/05/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN