Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 4/2017


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 4/2017

  Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 4/2017.

  Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

  Chuyên ngành : Khoa học bền vững
   
  Học viên : Nguyễn Cao Cường
  GVHD: PGS.TS Mai Văn Hưng ;
  Đề tài : Nghiên cứu khía cạnh giáo dục thể chất trong định hướng phát triển bền vững đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên KHTN-ĐHKHTN-ĐHQGHN và đề xuất giải pháp cải thiện
   
  Thời gian :14h00, 14/04/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Nguyễn Thị Hồng Hải
  GVHD: PGS.TS Nguyễn Chu Hồi ;
  Đề tài : Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động cấp nước nông thôn bền vững tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
   
  Thời gian :16h30, 14/04/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Nguyễn Bằng Thuỷ
  GVHD: PGS.TS Lưu Đức Hải ;
  Đề tài : Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững: nghiên cứu trường hợp trại giam Quảng Ninh
   
  Thời gian :10h00, 22/04/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Đinh Thị Huyên
  GVHD: PGS.TS Lưu Đức Hải ;
  Đề tài : Nghiên cứu giải pháp phát triển khu công nghiệp Khánh Phú và Phúc Sơn tỉnh Ninh Bình theo hướng công nghiệp sinh thái
   
  Thời gian :13h30, 28/04/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Nguyễn Thị Hướng
  GVHD: TS Phạm Văn Thanh ;
  Đề tài : Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực thanh tra trong quản lý bền vững nước thải khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
   
  Thời gian :15h00, 28/04/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Đoàn Khánh Huyền
  GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Liên ;
  Đề tài : Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững không gian xanh công cộng khu vực bốn quận nội thành cũ Hà Nội
   
  Thời gian :16h30, 28/04/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Sau đại học, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN