Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 6/2017


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 6/2017

  Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 6/2017.

  Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

   

  Học viên : Nguyễn Thị Bích Ngọc

  GVHD: TS Hà Hải Dương ;

  Đề tài : Đánh giá tác động của hạn hán đến cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp ứng phó tại tỉnh Bình Định

  Thời gian :9h30, 10/06/2017

  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
  -----------------------

  Học viên : Phạm Thanh Xuân
  GVHD: TS Hà Hải Dương ; PGS.TS Hà Lương Thuần
  Đề tài : Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đề xuất biện pháp ứng phó tại tỉnh Bắc Ninh
   
  Thời gian :8h00, 10/06/2017

  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
  ----------------------
  Học viên : Nguyễn Ngọc Ánh
  GVHD: PGS.TS Nguyễn Thế Hưng ;
  Đề tài : Đánh giá tính thích nghi sinh thái của một số loài cây trồng chủ lực với điều kiện sinh khí hậu tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh biến đổi khí hậu
  Thời gian :15h30, 09/06/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
  --------------------
  Học viên : Đinh Thị Hương
  GVHD: PGS.TS Nguyễn Thế Hưng ;
  Đề tài : Xây dựng đường Carbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
   
  Thời gian :14h00, 09/06/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
  ----------------------------------------

   
  Học viên : Hoàng Văn Nhị
  GVHD: PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải ;
  Đề tài : Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về biến đổi khí hậu trong ngành Công an
   
  Thời gian :14h00, 02/06/2017
  Địa điểm :P403, G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

  ----------------------------------------
  Học viên : Trần Thị Mùi
  GVHD: TS Hoàng Lưu Thu Thuỷ ;
  Đề tài : Đánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh Nghệ An
   
  Thời gian :15h30, 02/06/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
  ----------------------------------------