3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 8/2017

  Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

  Học viên : Nguyễn Thị Thu Hường
  GVHD: PGS.TS Nguyễn Chu Hồi ;
  Đề tài : Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở vùng ven biển tỉnh Nam Định
   
  Thời gian : 10h00, 06/09/2017
  Địa điểm : P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Nguyễn Thị Vân
  GVHD: TS Lê Thị Vân Huệ ;
  Đề tài : Nghiên cứu khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
   
  Thời gian :13h30, 06/09/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
  Học viên : Vương Thị Thanh Lan
  GVHD: TS Lê Thị Vân Huệ ;
  Đề tài : Đánh giá sự tham gia của các bên liên quan trong tiến trình xây dựng và thực hiện kế hoạch REDD+ tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
   
  Thời gian :15h00, 06/09/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

  Học viên : Nguyễn Thị Bích Ngọc
  GVHD: TS Hà Hải Dương ;
  Đề tài : Đánh giá tác động của hạn hán đến cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp ứng phó tại tỉnh Bình Định
   
  Thời gian :8h30, 06/09/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Hoàng Thị Hiền
  GVHD: TS Kiều Quốc Lập ;
  Đề tài : Nghiên cứu quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam
   
  Thời gian : 15h30, 28/08/2017
  Địa điểm : P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Nguyễn Như Yến
  GVHD: TS Ngô Văn Giới ;
  Đề tài : Đánh giá trữ lượng Carbon tại rừng núi đá xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phục vụ ước tính chi trả dịch vụ môi trường
   
  Thời gian :14h00, 28/08/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   

  Học viên : Vũ Việt Đức
  GVHD: TS Nguyễn Ngọc Trực ;
  Đề tài : Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn phía nam đồng bằng sông Hồng liên quan đến biến đổi khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp
   
  Thời gian :8h30, 23/08/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Phạm Ngọc Minh
  GVHD: PGS.TS Vũ Văn Tích ;
  Đề tài : Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới nguy cơ trượt lở đất đoạn Quốc lộ 6, Yên Châu, Sơn La
   
  Thời gian :10h00, 23/08/2017
  Địa điểm :P403 G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Trần Thị Hưng
  GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh ;
  Đề tài : Nghiên cứu khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lợi thuỷ sản của sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam thích ứng với biến đổi khí hậu
   
  Thời gian : 13h30 ; Thứ 4 ngày 16/08/2017
  Địa điểm :P403, G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
   
  Học viên : Đoàn Thị Thanh Bình
  GVHD: TS Ngô Xuân Nam ; 
  Đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp bảo tồn
   
  Thời gian : 15h00; Thứ 4 ngày 16/08/2017
  Địa điểm : P403, G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

   
  Học viên : Lê Anh Tuân
  GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh ; 
  Đề tài : Nghiên cứu hiện trạng đa dạng sinh học của Sông Mã, tỉnh Thanh Hoá trong bối cảnh biến đổi khí hậu
  Thời gian : 16h30; Thứ 4 ngày 16/08/2017
  Địa điểm :P403, G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN