Thông tin liên hệ


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Thông tin liên hệ

    KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH, ĐHQGHN
    Địa chỉ: G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
    Điện thoại :(84-24) 37547615, (84-24) 37547619;
    Fax: (84-24) 37548603; 

    Email: sdh@vnu.edu.vn; vnu.sgs@gmail.com