3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Thư ngỏ của Chủ nhiệm Khoa


           Khoa Sau đại học đã trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều thành tích trong vai trò tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2017, Khoa được mang tên mới Khoa Các khoa học liên ngành với chức năng chính là tổ chức đào tạo và nghiên cứu các khoa học liên ngành, liên lĩnh vực liên quan đến nhiều đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, hướng tới các chương trình khoa học cơ bản và các chương trình có tính ứng dụng thực tiễn cao.
   
          Trong chiến lược phát triển Khoa giai đoạn sắp tới, bên cạnh việc duy trì và tổ chức đào tạo tốt hai chương trình thạc sĩ Biến đổi khí hậu (từ năm 2011) và thạc sĩ Khoa học bền vững (từ năm 2014), chúng tôi sẽ tích cực mở rộng phạm vi và qui mô của các chương trình đào tạo này, đồng thời tìm kiếm, xây dựng và phát triển thêm các khoa học liên ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội và xu thế phát triển khoa học liên ngành. Các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, các khoá học ngắn hạn, các khoá tập huấn nâng cao nhận thức cũng sẽ được chúng tôi chú trọng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tìm kiếm các cơ hội hợp tác, triển khai các hoạt động khoa học, dịch vụ gắn với các khoa học liên ngành, phát triển đơn vị theo định hướng nghiên cứu, tạo một “sân chơi” liên ngành cho những người quan tâm về biến đổi khí hậu, phát triển bền vững…
   
         Đứng trước những cơ hội và thách thức lớn khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi cũng ý thức sâu sắc được trách nhiệm và kì vọng của ĐHQGHN. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đưa khoa trở thành một đơn vị có chất lượng cao trong đào tạo và nghiên cứu các vấn đề liên ngành, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, là môi trường thu hút các nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực tham gia phát triển khoa học liên ngành. Khoa sẽ là nơi cho những ý tưởng mới được gieo mầm, những tìm tòi, phát hiện và sáng tạo được triển khai.

          Tiếp bước truyền thống 15 năm hoạt động và phát triển, phát huy những thành tựu đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng, trách nhiệm cao, đổi mới, sáng tạo, Tập thể cán bộ khoa Các khoa học liên ngành đã sẵn sàng và quyết tâm hướng tới giai đoạn phát triển mới. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo ĐHQGHN, sự ủng hộ và tạo điều kiện của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN, sự cộng tác của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN sẽ là cơ sở vững chắc giúp Khoa triển khai và tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, phát triển ngoạn mục để đạt được mọi mục tiêu đã đề ra.
  Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành - ĐHQGHN