3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Thành lập Nhóm công tác xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững

  Ngày 15 tháng 8 năm 2011, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký Quyết định số 2310/QĐ-ĐT về việc thành lập nhóm công tác xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững.
   
   

  Nhóm công tác có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan để xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học bền vững theo Quy định về việc xây dựng và phát triển một số ngày, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế ở ĐHQGHN.

   

  Khoa Sau đại học được giao nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức, chuẩn bị nội dung và các điều kiện để nhóm công tác thực hiện nhiệm vụ.

   

  Dưới đây là danh sách các thành viên trong nhóm công tác:

   

  STT

  Họ và tên / Đơn vị

  Trách nhiệm

  1

  GS.TSKH Vũ Minh Giang

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  Trưởng nhóm

  2

  GS.TS Hoàng Văn Vân

  Khoa Sau đại học, ĐHQGHN

  Phó trưởng nhóm

  3

  TS Vũ Anh Dũng

  Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

  Thành viên

  4

  TS Nguyễn Thị Hoàng Hà

  Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

  Thành viên

  5

  PGS.TS Lưu Đức Hải

  Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

  Thành viên

  6

  GS.TSKH Trương Quang Học

  TTNCTN&MT, ĐHQGHN

  Thành viên

  7

  TS Hoàng Đình Phi

  Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

  Thành viên

  8

  TS Nguyễn Văn Sửu

  Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

  Thành viên

  9

  TS Nguyễn Thị Hà Thành

  Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

  Thành viên

  10

  TS Hoàng Văn Thắng

  TTNCTN&MT, ĐHQGHN

  Thành viên

  11

  TS Nguyễn Thị Anh Thu

  Ban Quan hệ Quốc tế, ĐHQGHN

  Thành viên

  12

  TS Trần Anh Tuấn

  Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

  Thành viên

  13

  PGS.TS Phạm Hồng Tung

  Ban Khoa học Công nghệ,ĐHQGHN

  Thành viên

  14

  TS Nguyễn Thị Hồng Minh

  Khoa Sau đại học, ĐHQGHN

  Thư kí