3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Giới thiệu về chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững ở Đại học Quốc gia Hà Nội

  "Dù bạn là ai, bạn đang làm gì, bạn đang ở đâu, bạn đều phải có trách nhiệm nhận thức và hành động làm cho thế giới của chúng ta được bền vững!"

   

   

   

   

  Phát triển bền vững ngày càng trở thành xu thế tất yếu của sựphát triển trong mọi lĩnh vực khi thế giới bước vào thế kỉ 21, khi con người phải đối mặt với rất nhiều thảm họa của tự nhiên, sự mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường, sự phân hóa giào nghèo, bất ổn về chính trị...

   

   

  Các nghiên cứu về Phát triển bền vững, dưới góc độ của những ngành khoa học ứng dụng, dù đã được quan tâm nhìn nhận một cách thật sự nghiêm túc ở hầu khắp các quốc gia, Tuy nhiên, những nghiên cứu này mới tập trung vào định hướng ứng xử thông minh trong quá trình phát triển ở một hoặc một số lĩnh vực cụ thể của kinh tế, môi trường, xã hội..., giải quyết vấn đề ở phương diện đơn ngành, dưới góc độ khoa học ứng dụng. Nhu cầu nhận thức một cách khoa học về tính bền vững, về những nhân tố có thể tăng cường hoặc làm phương hại đến sự bền vững đang ngày càng trở nên bức thiết.

   

   

  Khoa học bền vững là một khoa học có tính liên ngành cao, giúp đem lại những hiểu biết về nhiều khía cạnh của một vấn đề trong một mối tương quan và ràng buộc lẫn nhau, giúp giải quyết các bài toán thực tiễn phức tạp và đa chiều của các tổ chức, quốc gia và cả thế giới.

   

   

  Đào tạo Khoa học bền vững trên thế giới

   

   

  Vấn đề đào tạo về Khoa học bền vững đã được nhiều quốc gia phát triển quan tâm với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả năng nhận thức và đưa ra những hành động giải quyết các vấn đề phức tạp của thực tiễn, hướng tới sự bền vững của con người, tổ chức, xã hội của mỗi quốc gia cũng như toàn thế giới. Các chương trình đào tạo sau đại học liên ngành về Khoa học bền vững đã được tổ chức tại nhiều số trường đại học có uy tín và thứ hạng. Ví dụ chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ Khoa học bền vững của Đại học Tokyo, Nhật Bản (http://www3.sustainability.k.u-tokyo.ac.jp/ ), của Đại học bang Arizona, Mỹ (http://schoolofsustainability.asu.edu/ )...

   

   

  Sự quan trọng của đào tạo Khoa học bền vững đối với Việt Nam

   

   

  Việt Nam nằm ở khu vực giao thoa văn hóa giữa hai nền văn minh Trung Hoa-Ấn Độ, là đất nước có nhiều tôn giáo, có lịch sử biến động liên tục và mạnh mẽ. Việt Nam có vị trí địa lí tiếp giáp giữa thềm lục địa và biển đảo, kéo dài từ bắc xuống nam, với nhiều vùng khí hậu khác nhau, chịu nhiều ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết. Việt Nam là đất nước đang phát triển, tỉ lệ tăng dân số cao, quá trình đô thị hóa tăng nhanh, nguồn tài nguyên  được khai thác không ngừng. Tất cả những đặc điểm trên đây một mặt tạo nên sự đa dạng, phong phú, nhưng trên một phương diện khác, đó cũng chính là những nhân tố tạo nên sự khác biệt, tiềm ẩn nguy cơ tác động đến sự bền vững. Cả điều kiện tự nhiên, xã hội và hoàn cảnh lịch sử đều có rất nhiều chỉ báo về tính thiếu bền vững. Vì  vậy, việc nghiên cứu, trang bị kiến thức khoa học bền vững cho đội ngũ quản lí, những người làm chiến lược, kế hoạch đầu tư, giáo dục và các tổ chức chính trị xã hội đang trở thành yêu cầu khách quan và cấp thiết.

   

   

  Lần đầu tiên được thiết kế và giới thiệu tại Việt Nam, chương trình đào tạo thạc sỹ Khoa học bền vững là một trong những sáng tạo có ý nghĩa của Đại học Quốc gia Hà Nội để thực hiện sứ mệnh đi tiên phong trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học theo hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài đáp ứng nhu cầu cạnh tranh, hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

   

   

  Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học bền vững ở Đại học Quốc gia Hà Nội

   

   

  Với một khung chương trình khoa học và các giảng viên tài năng đầy nhiệt huyết của Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình đạo tạo thạc sỹ khoa học bền vững là một địa chỉ tin cậy đào tạo những thạc sĩ khoa học bền vững với các kiến thức liên ngành và kỹ năng sáng tạo cần thiết để trở thành các nhà quản trị công xuất xắc, các chuyên gia nghiên cứu - giảng dạy liên ngành và các nhà quản trị chiến lược tài ba của các doanh nghiệp.

   

   

  Chương trình đào tạo được phân bổ theo hai giai đoạn. Trong năm đầu tiên, học viên sẽ cơ bản hoàn thành các chuyên đề trong chương trình, gồm 2 môn học bắt buộc của ĐHQGHN, 6 chuyên đề bắt buộc của chương trình, và 5 chuyên đề tự chọn được học viên lựa chọn. Trong năm thứ hai, học viên sẽ dành toàn bộ thời gian thực hiện luận văn.

   

   

  Quyền lợi của người học: Tham gia chương trình thạc sĩ Khoa học bền vững, người học sẽ được làm việc với các giảng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan tới tính bền vững của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín khác. Người học được tạo điều kiện tiếp cận với những tri thức mới, có cơ hội nghiên cứu, thực tế, thực tập và làm luận văn tốt nghiệp theo các đề tài trong điểm cấp quốc gia dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực liên quan tới tính bền vững.

   

  Xem thông tin chi tiết về chương trình đào tạo tại đây.