3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Danh mục luận văn cao học chuyên ngành Biến đổi khí hậu năm 2014


  STT Tác giả Tên đề tài
  Người hướng dẫn
  khoa học
  Năm
  1 Nguyễn Thị Bích Ngọc Mối quan hệ giữa nhiệt độ đô thị và quá trình đô thị hoá, nhiệt độ đô thị và lớp phủ thực vật của thành phố Hà Nội PGS.TS Phạm Văn Cự 2014
  2 Trần Thị Thanh Hải Nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH đến hệ thống các công trình hồ chứa tại tỉnh Thái Nguyên TS. Bảo Thạnh,
  PGS.TS Trần Hồng Thái
  2014
  3 Trương Văn Thịnh Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương do ngập lụt của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố Hội An PGS.TSKH Trần Mạnh Liểu 2014
  4 Phạm Thu Thủy Ứng dụng ảnh viễn thám đa thời kỳ nghiên cứu biến động lòng sông thượng lưu sông Sê san, tỉnh Kon Tum TS. Phạm Việt Hòa, PGS.TS Vũ Văn Tích 2014
  5 Đỗ Thị Thu Hằng Đánh giá tĩnh dễ bị tổn thương trong nuôi trồng thuỷ sản huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình PGS.TS Phạm Văn Cự 2014
  6 Phạm Thị Hồng Hoa Nghiên cứu xây dựng chương trình nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho một số doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam   2014
  7 Phạm Thị Kim Hoa Nghiên cứu đề xuất giải pháp giáo dục BĐKH trong các trường trung cấp chuyên nghiệp GS.TS Mai Trọng Nhuận 2014
  8 Trần Thị Hòa Nghiên cứu, đề xuất giải pháp lồng ghép xác lập mô hình thích ứng với BĐKH cấp cộng đồng trong định hướng sử dụng đất huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình   2014
  9 Nguyễn Anh Minh Lượng giá tác động của BĐKH đối với nuôi trồng thuỷ sản tại Việt Nam, nghiên cứu trường hợp nuôi ngao tại xã Giao Xuân, Giao Thuỷ, Nam Định TS. Nguyễn Viết Thành 2014
  10 Nguyễn Duy Nam Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ Carbon của thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn - Lào Cai GS.TSKH Trương Quang Học 2014
  11 Lê Hà Phương Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do BĐKH đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.   2014
  12 Nguyễn Anh Tuấn Đánh giá khả năng triển khai cách tiếp cận nông nghiệp thông minh với khí hậu trong kế hoạch phát triển các vùng cà phê chè ở Tây Nguyên PGS.TS Nguyễn Văn Viết 2014
  13 Lê Mạnh An Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ thuỷ văn tỉnh Lào Cai   2014
  14 Nguyễn Thị Thùy Linh Đánh giá tác động và tính tổn thương do BĐKH đối với sản xuất lúa nước tỉnh Nam Định GS. TS Phan Văn Tân 2014
  15 Vũ Ngọc Linh Đánh giá tác động của BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên   2014
  16 Nguyễn Thị Sinh Nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH đến vườn quốc gia Xuân Thuỷ và đề xuất các đinh hướng ứng phó GS.TSKH Trương Quang Học 2014
  17 Phan Trường Duân Đánh giá tác động của BĐKH đến sự biến đổi hạn hán tỉnh Ninh Bình PGS.TS Ngô Đức Thành 2014
  18 Võ Ngọc Dũng Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực canh tác lúa tỉnh Quảng Ngãi   2014
  19 Vũ Duy Hùng Khả năng thích ứng của hệ thống tuabin gió trong điều kiện bão ở Việt Nam giai đoạn hiện nay PGS. TS Ngô Đức Thành 2014
  20 Nguyễn Văn Minh Nghiên cứu tiềm năng áp dụng cơ chế phát triển sạch nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong khai thác than đồng bằng Sông Hồng TS. Nguyễn Chí Quang 2014
  21 An Văn Tân Nghiên cứu đánh giá mức độ thiệt hại do ngập lụt ở thượng lưu sông Sê San tỉnh Kon Tum PGS.TS Vũ Văn Tích 2014
  22 Nguyễn Xuân Quỳnh Nghiên cứu tác động một số hiện tượng thiên tai khí tượng thuỷ văn tới sản xuất nông nghiệp  và sinh kế của cộng đồng dân cư tại cụm xã phía Nam, H.Đoan Hùng, T.Phú Thọ trong bối cảnh BĐKH   2014
  23 Trần Bích Vân Xây dựng mô hình truyền thông về  BĐKH trong các trườn THCS tại Hà Nội GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ 2014
  24 Trần Thị Hoà Nghiên cứu, đề xuất giải pháp lồng ghép xác lập mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng trong định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình PGS.TS Nguyễn An Thịnh 2014