3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Trại hè - Vì môi trường xanh 2016 - Ngày 1

  Ngày thứ nhất : Hội Tụ

  Sau khi được phổ biến nội quy từ khi trên xe, các bạn nhỏ nhanh chóng thực hiện một cách nhanh chóng và nghiêm túc.
  Bắt đầu nhận phòng nào 
  Đã có nhà lao vào luyện tập Flash mod

  Thống nhất cho cuộc thi " Giới thiệu nhà" 

  Măm măm thui các bạn ui, tớ đói lắm rùi

  Màn ra mắt của các tình nguyện viên
   
  Nhà tớ tên là...............
  Link đầy đủ tại fanpage : Ngày 1 - Hội tụ