3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Hội thảo định hướng đề tài nghiên cứu, kinh nghiệm thực hiện và trình bày kết quả nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ liên ngành

          Ngày 03 tháng 12 năm 2016, Khoa Sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức buổi hội thảo “Định hướng đề tài nghiên cứu, kinh nghiệm thực hiện và trình bày kết quả nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ liên ngành”.

            Tham dự Hội thảo "Định hướng đề tài nghiên cứu, kinh nghiệm thực hiện và trình bày kết quả nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ liên ngành" có rất đông các thầy cô giáo đến từ nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, giáo dục …cùng toàn thể các bạn học viên đang theo học chuyên ngành : Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững. Hội thảo nhằm từng bước nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện luận văn của học viên cao học, cũng như tạo không gian khoa học cho các thầy cô đã và đang cộng tác với Khoa trao đổi về định hướng nghiên cứu của mình. Hội thảo được chia làm 2 phiên họp chính. Trong phiên họp thứ nhất, các bạn học viên được nghe và hướng dẫn các lên ý tưởng cho đề tài nghiên cứu liên ngành của mình từ PGS.TS Phạm Văn Cự. Ttrong bài trình bày của mình PGS.TS Phạm Văn Cự đã nêu ra các định nghĩa và các cách tiếp cận liên ngành cùng một số phương pháp cơ bản được sử dụng trong lý luận luận văn thạc sĩ. PGS. TS Ngô Đức Thành tham gia hội thảo với bài trình bày chia sẻ về kỹ năng trình bày, bảo vệ kết quả nghiên cứu,  những chia sẻ của PGS.TS Ngô Đức Thành không đơn thuần là những lý thuyết mà còn là những kinh nghiệm được đúc kết và cô động một cách chọn lọc kỹ lưỡng. Tham gia hội thảo với bài trình bày thứ 3, Khoa sau đại học chia sẻ quan điểm về thực hiện luận văn từ góc nhìn của người làm công tác quản lý đào tạo, với mong muốn tạo một cái nhìn tổng thể giúp giáo viên, cán bộ hướng dẫn có cách nhìn rõ ràng, đa chiều về đặc thù của nghiên cứu liên ngành thạc sĩ.
              Trong phiên họp thứ 2, Hội thảo chia làm tiểu ban chuyên môn, tập trung vào thảo luận mở giữa giảng viên và các học viên liên quan đến luận văn thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững. Các Tiểu ban đã được GS Phan Văn Tân, PGS Phạm Văn Cự và GS Mai Trọng Nhuân điều hành. Trong cả hai phiên họp, các bạn học viên được nghe bài trình bày chia sẻ các kinh nghiệm từ các bạn học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và đạt kết quả cao. Trong không khí sôi nổi của buổi hội thảo, các bạn học viên đã đặt rất nhiều câu hỏi đến các giảng viên, đa số các bạn rất vui với kết quả của câu trả lời.
            Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các hướng nghiên cứu đã được một số bạn học viên xác định. một số học viên khác cũng đã tìm được các điểm tương đồng cũng như định hướng trong luận văn của mình với các thầy cô và lời nhận được sự đồng ý hướng dẫn của thầy cô trong buổi hội thảo.