3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Họp hội đồng thẩm định cấp cơ sở chương trình thạc sĩ Biến đổi khí hậu định hướng ứng dụng

    Ngày 7/4/2017, Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức Hội đồng thẩm định cấp cơ sở chương trình đào tạo thạc sĩ Biến đổi khí hậu định hương ứng dụng. Hội đồng do GS Phan Văn Tân, chủ tịch Hội đồng Khoa học làm chủ tịch.
    Tại buổi họp, sau khi nghe bài trình bày của PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh, trưởng nhóm biên soạn chương trình, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra ý kiến góp ý để tổ biên soạn hoàn thiện chương trình đào tạo, chuẩn bị cho các bước thẩm định tiếp theodự kiến chương trình được trình ĐHQGHN thẩm định và phê duyệt trong tháng 5/2017.

    GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ đóng góp ý kiến
    [Bản tin Khoa Các khoc học liên ngành]