3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Video " Lễ kỷ niệm 15 năm truyền thống Khoa Sau đại học và ra mắt Khoa Các khoa học liên ngành"

    Ngày 12/05/2017 Khoa Các khoa học liên ngành long trọng tổ chức Buổi lễ kỷ niệm 15 năm truyền thống Khoa Sau đại học và ra mắt Khoa Các khoa học liên ngành". Khoa trân trọng kính mời các bạn độc giả cùng nhìn lại chặng đường phát triển của Khoa.


    15 năm - Hành trình phát triển - Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN

     
    [Bản tin Khoa Các khoa học liên ngành]