3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Họp phiên thứ 5 – Tổ công tác xây dựng đề án chương trình đào tạo quản lý đô thị

   
         Ngày 13/5/2017, tại Khu nhà công vụ ĐHQGHN tại Hoà Lạc, Tổ công tác xây dựng đề án chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị đã họp phiên thứ 5. Công việc của Tổ tỏng phiên họp lần này là hoàn thiện khung chương trình đào tạo, bao gồm thống nhất các mô đun kiến thức  của chương trình đào tạo, sơ bộ mô tả nội dung của mỗi mô đun và dự kiến các học phần cho các mô đun. Các nhà khoa học đã thống nhất về các nội dung liên quan tới khía cạnh nhân văn, khía cạnh kinh tế, khía cạnh chính sách, chiến lược của vấn đề quản lí phát triển đô thị là những vấn đề mà chương trình đào tạo sẽ hướng tới. Việc tham khảo các học phần tương ứng trong các chương trình đào tạo trên thế giới về quản lí và phát triển đô thị tại các trường đại học có thứ hạng cao (Trường Erasmus Hà Lan, trường Teri Ấn Độ, trường Barcelona…) góp phần xây dựng các học phần tiếp cận và cập nhật các kiến thức hiện đại của thế giới cho chương trình mà Tổ công tác đang xây dựng.
   

  Cùng với việc thống nhất các mô đun, các thành viên của Tổ công tác cũng đã giới thiệu các nhà khoa học mời tham gia viết đề cương các học phần tương ứng. Đây chính là tiền đề để chuyển sang giai đoạn 2 của việc xây dựng đề án, bao gồm công việc xây dựng đề cương, hoàn thiện thuyết minh Đề án và tiến hành khảo sát nhu cầu xã hội về chuyên ngành và các nội dung được đề xuất.
  Dự kiến đề án sẽ được xây dựng trong Quý II/2017, và đệ trình lên ĐHQGHN trong Quý III/2017. 
   
  [Bản tin Khoa Các khoa học liên ngành]