3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Hội thảo “Nhu cầu và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lí phát triển đô thị”

  Sáng 28/07/2017, tại hội trường Lê Văn Thiêm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 19 Lê Thánh Tông, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học “Nhu cầu và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý phát triển đô thị”. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học đến từ các trường đại học (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ-ĐHQGHN, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân…), các Viện Nghiên cứu (Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Viện Tài nguyên và Môi trường - ĐHQGHN, Viện Nghiên cứu Định cư, Viện Kiến trúc Quốc gia, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Viện Chiến lược  Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Hà Nội, Viện Quy hoạch Kiến trúc tỉnh Thái Bình, Viện Quy hoạch Kiến trúc tỉnh Thanh Hoá…), các nhà quản lí từ các cơ quan, ban ngành (Cục Phát triển Đô thị, Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Vụ Quản lí Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng, Cục Di sản  Văn hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng Bắc Ninh…), doanh nghiệp và các tổ chức, hiệp hội (Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Công ty Vinaconex R&D, Tổ chức UN-Habitat, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển, Hiệp hội Các đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển  Đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam…)
     
   
   
  Tại Hội thảo, TS Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành trình bày Báo cáo đề dẫn. Tiếp đó, các đại biểu được nghe Báo cáo của PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến về thực trạng phát triển đô thị và quản lí phát triển đô thị dưới góc nhìn của cơ quan quản lí Nhà nước, Báo cáo của GS.TS Nguyễn Tố Lăng về thực  trạng đào tạo nguồn nhân lực trong quản lý đô thị tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam hiện nay. Hai báo cáo của PGS Nguyễn Hồng Tiến và GS Nguyễn Tố Lăng đều chỉ ra những yêu cầu cấp bách đối với nguồn nhân lực liên ngành trong quản lí phát triển đô thị, cần có cách tiếp cận liên ngành và tư duy tổng hợp để đáp ứng yêu cầu thực tế. Đại diện cho Tổ công tác xây dựng chương trình đào tạo, PGS.TS Nguyễn Hồng Thục đã trình bày Báo cáo giới thiệu triết lí xây dựng chương trình đào tạo cũng như thành quả mà Tổ công tác đã đạt được trong thời gian vừa qua. Báo cáo nhấn mạnh tính liên ngành của chương trình, và cho thấy tính mới trong việc xây dựng chương trình đào tạo theo các mô-đun kiến thức. 
   
   
  Trong phần thảo luận, các đại biểu tham gia Hội thảo đã đóng góp ý kiến qua các phát biểu tại hội trường cũng như các phiếu lấy ý kiến gửi lại Ban tổ chức. Các ý kiến, tham luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các khía cạnh của sự phát triển đô thị và quản lý phát triển đô thị khi coi đô thị như một thực thể toàn diện, khẳng định tính cấp thiết của chương trình và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội cũng như các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ tại các địa phương, nhằm nâng cao và chuẩn hoá kiến thức về quản lí phát triển đô thị. Các đại biểu tham gia Hội thảo cũng góp ý về tính hợp lý của hệ thống các môn- đun trong dự thảo chương trình cũng như các học phần được Tổ công tác đề xuất, đề nghị bổ sung các phần kiến thức còn chưa rõ nét (về kỹ năng đàm phán, về mảng luật pháp và chính sách, các công cụ giám sát và quản lí đô thị…), gợi ý về sự  hợp tác giữa Khoa với các tổ chức, doanh nghiệp để chương trình trở nên thực tiễn hơn, hiện đại hơn và đáp ứng đúng yêu cầu của xã hội. Việc tiếp thu ý kiến của các đại biểu giúp Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN có cơ sở khoa học và thực tiễn để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ Đề án để chuẩn bị cho các bước thẩm định sắp tới. Bên cạnh đó, các nhà khoa học và các nhà quản lí còn đưa ra những đề xuất về đội ngũ giảng viên, cộng tác viên của chương trình, xác định đối tượng tuyển sinh (đầu vào) cũng như gợi ý về các tiêu chuẩn đối với sản phẩm của chương trình (đầu ra). Việc kết nối với các tổ chức, địa phương, đơn vị có nhu cầu cũng là một đề nghị hợp lí, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực đô thị. 
     
   
   
  Các nhà khoa học đưa ra các ý kiến trong Hội thảo
  Phát biểu kết luận tại Hội thảo, PGS Nguyễn Hồng Thục và TS Nguyễn Thị Hồng Minh đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẳng định việc xây dựng chương trình là cần thiết và nhấn mạnh tính hiện đại của việc cấu trúc chương trình theo các mô-đun, không chỉ đáp ứng yêu cầu của một chương trình đào tạo thạc sĩ mà còn phù hợp với việc mở rộng phạm vi đào tạo, tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm đáp ứng rộng rãi nhu cầu của các địa phương, tổ chức, cơ quan. Tổ công tác sẽ chuẩn hoá các mô-đun, lựa chọn các học phần để đảm bảo sự cân đối của chương trình và thể hiện được tính liên ngành, sự khác biệt đối với các chương trình hiện tại. 
      
   
  Các đại biểu chụp ảnh lưu niêm tại Hội nghị
  Một số hình ảnh tại Hội nghị :
   
   
   
    
  Bài : Dư Đức Thắng - 
  Updated by; Đỗ Huy Thưởng
  Ảnh : Tùng Lâm