3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo mở rộng Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN

           Sáng ngày 16/8/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Các khoa học liên ngành đã họp phiên tháng 8/2017, với các nội dung sau: thông qua Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí Phát triển Đô thị và trao đổi về kế hoạch nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa trong thời gian tới.

  Các thành viên của Hội đồng và một số khách mời là các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN tham gia phiên họp.


            Sau lời giới thiệu về chương trình làm việc của TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa, GS.TS. Phan Văn Tân - Chủ tịch Hội đồng đã điều hành phiên họp. Thay mặt cho Tổ công tác và đại diện cho Khoa Các khoa học liên ngành, TS. Nguyễn Thị Hồng Minh đã trình bày vắn tắt quá trình hoạt động của Tổ công tác xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí Phát triển Đô thị và các kết quả đã đạt được. PGS.TS. Nguyễn Hồng Thục, Viện trưởng Viện Nghiên cứu định cư, đã báo cáo giới thiệu về chương trình đào tạo và cấu trúc của chương trình đào tạo, trong đó nhấn mạnh về tính mới, tính linh hoạt của việc xây dựng chương trình đào tạo theo cấu trúc mô đun, giúp việc triển khai chương trình đào tạo được thuận lợi và phù hợp với cách tiếp cận hiện đại của thế giới. Trong báo cáo của mình, PGS. Nguyễn Hồng Thục cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của chuyên ngành Quản lí Phát triển Đô thị, cũng như sự phù hợp khi đặt chương trình đào tạo ở Khoa Các khoa học liên ngành. Các nhà khoa học tham gia phiên họp đã đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Tổ công tác xây dựng Đề án, thể hiện sự đồng thuận trong việc thông qua bản Dự thảo Đề án, và đồng thời đóng góp ý kiến để Tổ công tác hoàn thiện bản Đề án trình ĐHQGHN thẩm định và phê duyệt.
   

           Sau khi nghe PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành trình bày về kế hoạch hoạt động của Khoa trong năm học 2017-2018 đối với các nhiệm vụ đào tạo và khoa học công nghệ, các thành viên của Hội đồng đã trao đổi, góp ý để bản kế hoạch được rõ nét và khả thi hơn. Các nhà khoa học cũng trao đổi về hợp tác của Khoa với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN trong việc triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, cơ hội học bổng cho học viên và hỗ trợ học viên trong nghiên cứu. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng trao đổi về định hướng nhân sự khoa học của Khoa trong thời gian tới.
            Về nhân sự của Hội đồng, với bối cảnh và tình hình phát triển hiện tại của Khoa, trong đó có sự cần thiết phát triển thêm các chuyên ngành mới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, Hội đồng đã nhất trí bổ sung một số nhà khoa học hiện đang công tác tại các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN vào Hội đồng.
  Phiên họp Hội đồng đã kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

  Bài viết : Dư Đức Thắng
  Ảnh : Tùng Lâm