3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Thẩm định chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí Phát triển Đô thị

        Ngày 16/8/2017, thực hiện quy trình xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo tại ĐHQGHN, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Các khoa học liên ngành đã họp để thẩm định cấp cơ sở Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí Phát triển Đô thị. Đây là chương trình đào tạo với định hướng ứng dụng được Khoa triển khai từ đầu năm 2017. Tổ công tác xây dựng chương trình đào tạo được Khoa thành lập gồm 12 thành viên là các nhà khoa học đến từ các đơn vị thành viên của ĐHQGHN và một số đơn vị bên ngoài ĐHQGHN, do GS.TS. Trương Quang Hải (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển) là tổ trưởng, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thục (Viện Nghiên cứu Định cư) và TS. Nguyễn Thị Hồng Minh (Khoa Các khoa học liên ngành) là tổ phó.
     
  GS.TS Trương Quang Hải; PGS.TS Nguyễn Hồng Thục; TS Nguyễn Thị Hồng Minh

           Mở đầu phiên họp, TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Chủ nhiệm Khoa đã trình bày sơ lược quy trình xây dựng một chương trình đào tạo mới ở ĐHQGHN, nhắc lại các bước hoạt động của Tổ công tác và các kết quả đã đạt được, bao gồm xây dựng các bản dự thảo đề án cùng các kết quả khảo sát nhu cầu thực tiễn và đánh giá tiềm năng nguồn tuyển sinh cho chương trình. Tiếp theo, đại diện cho Tổ công tác xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thục - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Định cư đã báo cáo giới thiệu về chương trình đào tạo và cấu trúc của chương trình đào tạo. Việc xây dựng chương trình theo cách tiếp cận mô đun của Tổ công tác đã giúp gắn kết các hợp phần kiến thức, phù hợp với cách tiếp cận hiện đại của thế giới. Trong báo cáo của mình, PGS. Nguyễn Hồng Thục cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của chuyên ngành Quản lí Phát triển Đô thị, cũng như sự phù hợp khi đặt chương trình đào tạo ở Khoa Các khoa học liên ngành, và tính đa dạng của đối tượng tuyển sinh.
   

            Trong các ý kiến góp ý của mình, các nhà khoa học đã nhấn mạnh tới tính cấu trúc, tính lô-gic của chương trình đào tạo, góp ý cho các mô đun, đề xuất bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung và một số môn học trong chương trình đào tạo cho phù hợp và tên gọi của các môn học được Việt hoá tốt hơn. GS. Mai Trọng Nhuận và PGS. Trần Hồng Thái góp ý về việc xác định rõ các chuẩn đầu ra của chương trình, xác định và phân loại các đối tượng tuyển sinh, từ đó xây dựng các kế hoạch đào tạo phù hợp. Các ý kiến của PGS. Lâm Thị Mỹ Dung, PGS. Hoàng Anh Tuấn và PGS. Nguyễn Tuấn Anh hướng vào mảng văn hoá-xã hội của đô thị, theo đó mô đun này cần được bổ sung, làm rõ mảng văn hoá bên cạnh mảng xã hội - dân cư. PGS. Ngô Đức Thành và TS. Nguyễn Viết Thành góp ý làm rõ các căn cứ của chương trình đào tạo và một số điểm trong phần Chuẩn đầu ra của chương trình. Đại diện Tổ công tác GS. Trương Quang Hải và PGS. Nguyễn Hồng Thục, đã tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện Chương trình đào tạo và các văn bản liên quan.
    

    
  Các chuyên gia nêu ý kiến và đóng góp ý kiến cho chương trình
            Các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Tổ công tác, thể hiện bằng các phiếu đánh giá đồng ý thông qua Chương trình đào tạo với yêu cầu chỉnh sửa để hoàn thiện trước khi trình thẩm định ở cấp ĐHQGHN. Tổ công tác tiếp thu các yêu cầu của Hội đồng để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi trình Đề án lên thẩm định ở cấp ĐHQGHN. 
  Bài viết; Dư Đức Thắng
  Ảnh : Tùng Lâm