3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Video Video " Lễ kỷ niệm 15 năm truyền thống Khoa Sau đại học và ra mắt Khoa Các khoa học liên ngành"

Ngày 12/05/2017 Khoa Các khoa học liên ngành long trọng tổ chức Buổi lễ kỷ niệm 15 năm truyền thống Khoa Sau đại học và ra mắt Khoa Các khoa học liên ngành". Khoa trân trọng kính mời các bạn độc giả cùng nhìn lại chặng đường phát triển của Khoa. 15 năm - Hành trình phát triển - Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN [Bản tin Khoa Các khoa học liên ngành]

Thư ngỏ của Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học liên ngành - ĐHQGHN Thư ngỏ của Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học liên ngành - ĐHQGHN

Khoa Sau đại học đã trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều thành tích trong vai trò tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2017, Khoa được mang tên mới Khoa Các khoa học liên ngành với chức năng chính là tổ chức đào tạo và nghiên cứu các khoa học liên ngành, liên lĩnh vực liên quan đến nhiều đơn vị trực thuộc ĐHQ

Hướng tới kỷ niệm 15 năm truyền thống Khoa Sau đại học và ra mắt Khoa Các khoa học liên ngành Hướng tới kỷ niệm 15 năm truyền thống Khoa Sau đại học và ra mắt Khoa Các khoa học liên ngành

Khoa Sau đại học, cái tên đã đi vào tiềm thức của bao thế hệ học viên cao học, nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội trong suốt chặng đường 15 năm hình thành và phát triển.

Họp tổ công tác xây dựng đề án chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị Họp tổ công tác xây dựng đề án chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị

Trong thời gian tháng 2/2017 và tháng 3/2017, Tổ công tác xây dựng đề án chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý Đô thị đã họp 3 phiên để triển khai kế hoạch xây dựng chương trình. Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu của các thành viên được giao nhiệm vụ về các chương trình tương tự trên thế giới, và khung đề xuất chương trình đào tạo, các thành viên tổ công tác đã góp ý cho nhóm chương trình và nhóm tìm