3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 8/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 8/2017

Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Các biểu mẫu,giấy tờ chuẩn bị xin bảo vệ luận văn thạc sĩ Các biểu mẫu,giấy tờ chuẩn bị xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

TT Mẫu Nội dung 1 Mẫu 1 Phiếu giao nhận hồ sơ xin bảo vệ 2 Mẫu 2 Đơn xin bảo vệ luận văn 3 Mẫu 3 Bản nhận xét quá trình thực hiện luận văn 4 Mẫu 4 Lý lịch khoa học 5 Mẫu 5 Thông tin luận văn (Tiếng Việt) 6 Mẫu 5b Thông tin luận văn (Tiếng Anh)

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 6/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 6/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 6/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 4/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Tháng 4/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 4/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên. Chuyên ngành : Khoa học bền vững Học viên : Nguyễn Cao Cường GVHD: PGS.TS Mai Văn Hưng ; Đề tài : Nghiên cứu khía cạnh giáo dục thể chất trong định hướng phát triển bền vững đối với học sinh

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Khoa học bền vững Tháng 5/2017 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Khoa học bền vững Tháng 5/2017

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới các anh chị học viên lịch bảo vệ luận văn tháng 5/2017. Trân trọng kính mời thầy, cô và các bạn quan tâm tham dự lễ bảo vệ luận văn của các bạn học viên.