[X] Tắt quảng cáo


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tiên phong về Khoa học bền vững Đại học Quốc gia Hà Nội: Tiên phong về Khoa học bền vững

Trong 3 ngày, từ 2 đến 4-3, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với ĐH Tokyo (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo quốc tế về Khoa học bền vững tại châu Á (ICSS-Asia 2011) với sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học. Những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đô thị và nông thôn, bảo vệ môi trường và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đã được các nhà khoa học chia sẻ, trao đổi và tranh

VN sẽ có đào tạo sau đại học về khoa học bền vững VN sẽ có đào tạo sau đại học về khoa học bền vững

Tại Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về khoa học bền vững tại châu Á - ICSS-Asia 2011 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức từ 2-4/3 tại Hà Nội, giáo sư-tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết Việt Nam sẽ có chương trình đào tạo sau đại học về khoa học bền vững. Giáo sư-tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang, cho biết con người ngày càng sống trong sự bất an với những thiên t

Hình thức Du lịch nông thôn trong sự phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam Hình thức Du lịch nông thôn trong sự phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam

Với mục tiêu giúp các học viên có cơ hội hiểu rõ hơn về vai trò của sự phát triển hình thức Du lịch nông thôn đối với sự phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam, lớp Khoa học bền vững - Khóa 1 (KHBV - K1) đã tổ chức đi khảo sát thực địa 02 ngày (22 và 23 tháng 8 năm 2015) ở thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình - một địa điểm mà mô hình Du lịch nông thôn phát triển rất rõ nét. Du lịch nông thôn (một h