3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

VN sẽ có đào tạo sau đại học về khoa học bền vững VN sẽ có đào tạo sau đại học về khoa học bền vững

Tại Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về khoa học bền vững tại châu Á - ICSS-Asia 2011 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức từ 2-4/3 tại Hà Nội, giáo sư-tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết Việt Nam sẽ có chương trình đào tạo sau đại học về khoa học bền vững. Giáo sư-tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang, cho biết con người ngày càng sống trong sự bất an với những thiên t

Hình thức Du lịch nông thôn trong sự phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam Hình thức Du lịch nông thôn trong sự phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam

Với mục tiêu giúp các học viên có cơ hội hiểu rõ hơn về vai trò của sự phát triển hình thức Du lịch nông thôn đối với sự phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam, lớp Khoa học bền vững - Khóa 1 (KHBV - K1) đã tổ chức đi khảo sát thực địa 02 ngày (22 và 23 tháng 8 năm 2015) ở thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình - một địa điểm mà mô hình Du lịch nông thôn phát triển rất rõ nét. Du lịch nông thôn (một h

Lớp cao học Khoa học bền vững đi thực tế môn học Phân phối và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên Lớp cao học Khoa học bền vững đi thực tế môn học Phân phối và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên

Trong khuôn khổ môn học "Phân phối và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên" - chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học bền vững, ngày 20 tháng 6 năm 2015, lớp thạc sĩ Khoa học bền vững - Khóa 1 (KHBV - K1), Khoa Sau đại học, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức chuyến đi khảo sát thực địa tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tham gia chuyến thực địa có: đầy đủ học viên lớp KHBV - K1, Giáo s