3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

9 năm góp phần đào tạo nguồn chất lượng cao 9 năm góp phần đào tạo nguồn chất lượng cao

Trung tâm Bồi dưỡng nguồn đào tạo tiến sĩ (TTBDNĐTTS) được thành lập ngày 01 tháng 7 năm 2003, theo Quyết định số 674/TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Chức năng của trung tâm là bồi dưỡng nguồn đào tạo tiến sỹ trong khuôn khổ của đề án "Quỹ Giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ" và cho các chương trình khác. Trung tâm có nhiệm vụ trang bị các kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao t

Bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Hồng Minh giữ chức Phó chủ nhiệm Khoa Bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Hồng Minh giữ chức Phó chủ nhiệm Khoa

Ngày 14 tháng 7 năm 2011, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Minh, tiến sĩ, giảng viên, trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Khoa Sau đại học giức chức Phó chủ nhiệm Khoa Sau đại học. Xem chi tiết quyết định tại đây .

Hội nghị cán bộ công chức khoa Sau đại học năm 2009 Hội nghị cán bộ công chức khoa Sau đại học năm 2009

Ngày 23/10/2009, Khoa Sau đại học - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức tại phòng 403 nhà G7. Tham dự hội nghị có GS.TSKH. Vũ Minh Giang - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS. Trần Kim Đỉnh - Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN, PGS.TS. Lê Danh Tốn - Trưởng ban Thanh tra ĐHQGHN và toàn thể các cán bộ đang công tác tại Khoa Sau đại học Hội nghị đã nghe Báo cáo

Lễ kết nạp Đảng viên mới 26/06/2009 Lễ kết nạp Đảng viên mới 26/06/2009

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 26/06/2009 vừa qua, tại hội trường 403 nhà G7, Chi bộ Khoa Sau đại học đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng Nguyễn Hữu Chung và Trần Hữu Hiển Dự lễ kết nạp Đảng viên mới có đại diện các tổ chức đoàn thể, đông đủ các đồng chí Đảng viên và các quần chúng tích cực của Khoa Sau đại học. Quần chúng Nguyễn Hữu Chung Quần chúng Ng

Bổ nhiệm quyền giám đốc mới cho Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo Tiến sĩ Bổ nhiệm quyền giám đốc mới cho Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo Tiến sĩ

Ngày 06 tháng 03 năm 2009, Chủ Nhiệm khoa Sau đại học quyết định bổ nhiệm có thời hạn ThS. Trần Hữu Hiển, Giảng viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo tiến sĩ, giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm. - Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP, ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc Gia; - Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc Gia ban hành kèm theo Quyết định số