3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Hội thảo Hội thảo " Giá trị cốt lõi về tính bền vững" trong bối cảnh Biến đổi toàn cầu

Vào ngày 10/03/2017, Tại nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo về Khoa học bền vững. Hội thảo lần này được tổ chức với sự tham gia của rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, quan tâm đặc biệt về phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong buổi hội thảo, nhiều ý kiến của các chuyên gia đề nghị đưa ra nhằm thống nhất về tính bền vững trong bối cảnh Biến đổi toàn cầu. Trong đó đã được GS

Tư liệu video - Hội thảo Tư liệu video - Hội thảo " Một số thông tin về Hội nghị COP21"

Toàn cảnh Hội thảo " Một số thông tin về Hội nghị COP21" được Khoa Các khoa học liên ngành (Khoa Sau đại học), ĐHQGHN ghi lại. Phần 1. Phần 2 Phần 3 Phần 4 [Bản tin Khoa Các khoc học liên ngành (Khoa Sau đại học)]

Hội thảo Hội thảo " Một số thông tin về Hội nghị COP21"

Hội nghị COP 21 đã diễn ra thành công trong năm 2015 với lễ ký kết thoả thuận Paris về một kỳ vọng nhằm hạn chế nhiệt độ địa cầu gia tăng không quá 2 độ C vào cuối thể kỷ. Với vấn đề khó nhất giữa các quốc gia vẫn là tìm được điểm chung giữa hai thái cực, một bên là yêu cầu hỗ trợ từ các nước phát triển và sự đùn đẩy trách nhiệm của các quốc gia phát triển, cuối cùng các quốc gia đã cùng ngồi vào