Chương trình đào tạo


3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Hình thức Du lịch nông thôn trong sự phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam Hình thức Du lịch nông thôn trong sự phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam

Với mục tiêu giúp các học viên có cơ hội hiểu rõ hơn về vai trò của sự phát triển hình thức Du lịch nông thôn đối với sự phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam, lớp Khoa học bền vững - Khóa 1 (KHBV - K1) đã tổ chức đi khảo sát thực địa 02 ngày (22 và 23 tháng 8 năm 2015) ở thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình - một địa điểm mà mô hình Du lịch nông thôn phát triển rất rõ nét. Du lịch nông thôn (một h

Lớp cao học Khoa học bền vững đi thực tế môn học Phân phối và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên Lớp cao học Khoa học bền vững đi thực tế môn học Phân phối và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên

Trong khuôn khổ môn học "Phân phối và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên" - chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học bền vững, ngày 20 tháng 6 năm 2015, lớp thạc sĩ Khoa học bền vững - Khóa 1 (KHBV - K1), Khoa Sau đại học, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức chuyến đi khảo sát thực địa tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tham gia chuyến thực địa có: đầy đủ học viên lớp KHBV - K1, Giáo s

Giới thiệu về chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững ở Đại học Quốc gia Hà Nội Giới thiệu về chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học bền vững ở Đại học Quốc gia Hà Nội

"Dù bạn là ai, bạn đang làm gì, bạn đang ở đâu, bạn đều phải có trách nhiệm nhận thức và hành động làm cho thế giới của chúng ta được bền vững!" Phát triển bền vững ngày càng trở thành xu thế tất yếu của sự phát triển trong mọi lĩnh vực khi thế giới bước vào thế kỉ 21, khi con người phải đối mặt với rất nhiều thảm họa của tự nhiên, sự mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường, sự phân hóa giào ng

Chuyến thực tế tại Ninh Bình của lớp thạc sĩ Khoa học bền vững Chuyến thực tế tại Ninh Bình của lớp thạc sĩ Khoa học bền vững

Trong khuôn khổ môn học "Nhập môn Khoa học bền vững" - chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học bền vững, ngày 04 và 05 tháng 4 năm 2015, lớp thạc sĩ Khoa học bền vững Khóa 1 (KHBV - K1) của Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức chuyến đi thực địa tại tỉnh Ninh Bình. Đây là một trong sáu tỉnh đầu tiên trên phạm vi toàn quốc được lựa chọn xây dựng dự án thí điểm và triển khai cấp địa phương chương trình