3ck2

3ck2

3ck2

3ck2

Lời cảm ơn - BTC Trại hè - Vì môi trường xanh 2016 Lời cảm ơn - BTC Trại hè - Vì môi trường xanh 2016

LỜI CẢM ƠN TỪ BAN TỔ CHỨC TRẠI HÈ THANH THIẾU NIÊN - VÌ MÔI TRƯỜNG XANH - 2016 Các em Trại sinh yêu quí, Ban tổ chức rất bịn rịn khi phải nói lời chia tay với các em. Chỉ với gần ba ngày ở Trại hè Thanh thiếu niên - Vì môi trường xanh - 2016 , nhiều em đã từ những người chưa quen biết nhau mà trở nên thân thiết với nhau, cùng nhau sinh hoạt, tìm hiểu những kiến thức mới, làm những món đồ tái chế t